Enrere

Avís legal

Sobre la reutilització de dades del sector públic

AgendaOberta reutilitza les dades del sector públic, d’acord amb el que preveu la llei 37/2007, sobre la reutilització de la informació del sector públic (que trasposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell). Per tant sempre es citarà la font d’origen, no s’alterarà en cap cas la informació i s’especificarà la data de captura.

Sobre la reutilització de dades d’altres agents

Es reutilitzen de mutu acord entre ambdues parts. En el cas que el propietari de les dades refusi la reutilització de la informació per part de la plataforma AgendaOberta cal que ho manifesti per mail a info@oberta.cat

Condicions de registre

Els usuaris validen la seva identitat a través de Twitter i/o Facebook. En cap cas AgendaOberta té accés a dades personals dels usuaris. En tot moment l’usuari podrà cancel·lar els permisos a través de Twitter i/o Facebook. AgendaOberta no es queda, en cap cas, cap mena d’informació personal sobre els usuaris.