Enrere

EL MURAL DE RAMON FOLCH: UN EXEMPLE DE L'ARRENCAMENT D'UN MURAL DE CERÀMICA. CONFERÈNCIA

Dimarts, 20 de juny | 19:00

c. del Doctor Puig, 16 08202, Sabadell - Museu d'Art de Sabadell (MAS) - Casa Turull

En el marc de l'exposició MURAL CERÀMIC DE RAMON FOLCH I PINTURES
DONACIÓ DE LA FAMÍLIA MONÉS A càrrec de :Inés Legemaate i Marina Granero, restauradores del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya

El mural ceràmic de Ramon Folch El mural de ceràmica de Ramon Folch és una obra de gran interès per a explicar i comprendre la història de l’art de la ciutat, especialment durant la postguerra
És un magnífic exemple de decoració mural aplicada en una arquitectura d’ús particular, d’un material poc habitual en l’embelliment mural (per bé que no insòlit) i d’unes dimensions importants
Alhora, és una obra molt representativa del nivell tècnic i artístic que van assolir els artistes que van formar-se al taller de ceràmica de l’Escola Industrial d’Arts i Oficis de Sabadell. L’obra, que està signada i datada a l’angle inferior dret la part principal, la va encarregar Antoni Monés a Ramon Folch i Roca l’any 1959 per a decorar la façana principal de la casa que s’estava construint a Matadepera
La ceràmica es va coure als forns de Manuel Reguant, a Barcelona. Format per 275 peces de ceràmica esmaltada adherides i unides entre elles per morter, de formes irregulars, està compost per un plafó principal de 300 x 500 cm i un de lateral de 314 x 233 cm, que envoltava la porta d’accés a l’habitatge
S’hi representen grans papallones sobre un fons de tons blaus. Arrencament Al juliol de 2016 el mural es va donar al Museu d’Art de Sabadell, motiu pel qual es va haver de treure del seu emplaçament original
Els treballs van anar a càrrec dels restauradors del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, sota la direcció de Pere Rovira, especialista en ceràmica
Els van fer un equip de quatre restauradors i dos fotògrafs entre el 6 i el 10 de juny i 7 i 8 de juliol de 2016. El procés d’extracció del mural va ser un procés tècnicament complex
Els restauradors van haver de fer tot d’estudis previs per definir les operacions que presentaven més garanties per a la conservació de l’obra i els seus components
En primer lloc es van prendre fotografies del mural en detall i en general, per tal de documentar-lo bé en el seu emplaçament
Paral·lelament, es van extreure mostres dels materials que el constituïen per analitzar tant les característiques de la ceràmica i els esmalts com les del morter que unia les peces
A continuació es va fer un calc del mural sobre plàstic transparent que hauria de servir tant per controlar el procés d’extracció i de neteja com per, en el futur, poder tornar a refer-lo
També es va fer un inventari i documentació de totes les peces que constitueixen l’obra, numerant-les, i es va elaborar un mapa del seu estat de conservació, el que se situaven els desperfectes observats (trencaments, orificis de trepanació, esquerdes al morter i aixecaments del vidriat). Totes aquestes dades van servir per planificar els treballs d’extracció i determinar quins serien els procediments més adequats, fent diverses proves de treball
Finalment es va optar per l’opció d’extreure les peces ceràmiques per separat, operació que es va fer mecànicament, amb escarpes, masses i martells
A mesura que es treien les peces es va anar rebaixant el morter d’adhesió d’algunes d’elles, per poder-les conservar en les millors condicions possibles, tot i que aquests treballs es van haver de completar posteriorment al museu. Durant el procés d’arrencament de les peces es va descobrir que ja tenien una numeració, al revers, que probablement havia fet el mateix Ramon Folch o qui el va col·locar a la paret, i que sembla que es va fer abans de coure les peces
Igualment es va destapar un dibuix preparatori a llapis sobre la paret de maons que marcava el perímetre de les peces per plantejar-ne la col·locació. Un cop al Museu d’Art, les peces ceràmiques es van acabar de netejar per eliminar totes les restes de morter i s’hi va fer una neteja exhaustiva per conservar-les en les millors condicions possibles
Una part del mural, la que està exposada, es va restaurar per millorar-ne la seva contemplació. Abans, durant i després de la intervenció es va documentar fotogràficament tant l’extracció com els treballs de restauració del mural.

Font: Agenda Cultural Sabadell - Més informació al web

Veure altres activitats a Sabadell

És aquesta informació errònia o inacurada?