Què és AgendaOberta

I com funciona?

  1. Com funciona agenda oberta

    1

    Obtenim les agendes en un format estàndard: XML, RSS, iCal, Google Calendar…

    Tothom qui ho vulgui podrà afegir gratuïtament la seva agenda a AgendaOberta.

    Veure recomacions sobre formats

  2. Com funciona, pas 2

    2

    Unifiquem la informació que ens arriba de totes les fonts.

    I la processem per extreure’n informació rellevant: localització, categoria, etiquetes…

    Com processarem la informació?

  3. Com funciona, pas 3

    3

    La republiquem unificada i classificada en fomats estàndard a punt per reutilitzar.

    AgendaOberta, a més, oferirà la possibilitat d’accedir a aquesta informació a través de la seva web.

Com puc agregar la meva agenda?

A AgendaOberta estem treballant per poder agregar el màxim nombre d’agendes sigui quin sigui el seu format. Tot i així, hi ha formats que ens donen més fiabilitat a l’hora d’agregar les dades i d’altres que no podem processar.

  • Formats òptims

    Si tens la teva agenda en un format estàndard la podrem agregar automàticament.

    Per facilitar-te la feina, hem escrit unes recomanacions perquè puguis adaptar la teva agenda.

    Veure recomanacions sobre formats

    Ja la tinc. Com l’agrego?

  • Formats acceptables

    Hi ha d’altres formats que no són estàndards però tenen la suficient estructura per poder-ne extreure les dades.

    Com puc millorar la meva agenda?

  • Formats difícils

    Si la teva agenda no té cap mena d’estructura de dades ens serà molt complicat extreure’n la informació i la fiabilitat serà molt baixa.

    Et recomanem que facis l’esforç d’utilitzar com a mínim una estructura constant.